Ontspanning

Bij het onderdeel pesten moeten de werkers nadenken over wat pesten nou eigenlijk is, wie de verschillende betrokkenen zijn en wat hun rol is en wat het doel kan zijn van een pest module. Hierbij moeten ze ook kritisch naar zichzelf en het eigen gedrag kijken. Uiteindelijk wordt gezamenlijk een pest protocol, een LOESJE poster en een anti pest symbool ontwikkeld.
Meer informatie over het pestproject kunt u vinden via onderstaande link.

pestproject

De les ik op school beslaat één hele dag en wordt gegeven in het eerste jaar. Ik op school is gericht op de overstap tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. De keuze voor de Werkplaats Kees Boeke wordt besproken, er wordt terug gekeken naar het afscheid van de basisschool. Daarnaast wordt op deze dag gereflecteerd op de eerste periode op deze nieuwe school en er worden actiepunten bedacht voor de tweede periode.

De lessenserie Ik en Jij is gericht op de interactie tussen de werkers onderling. De werkers leren zichzelf en de anderen beter kennen en leren waarom ze op een bepaalde manier reageren. De werkers kunnen na afloop beter voor zichzelf opkomen en worden beter in het oplossen van conflicten. Meer informatie over deze lessenserie kunt u vinden via onderstaande link.

ik-en-jij

In het onderdeel kiesvaardig wordt de vaardigheid van de werkers om te kiezen behandeld. De werkers wordt geleerd wat keuzes maken inhoudt, wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn en wat regels en waarden zijn. De lessen zijn erop gericht de werkers inzicht te geven in de eigen manier van kiezen en het leren maken van goede keuzes. Daarnaast worden onderwerpen waar ze zelf wel en niet iets in te kiezen hebben en normaal gedrag besproken.
Meer informatie hierover kunt u vinden via onderstaande links.

kies-vaardig-klas-1-en-2-docentenhandleiding

kies-vaardig-klas-1-en-2-leerlingenwerkbladen

kies-vaardig-klas-3-docentenhandleiding

kies-vaardig-klas-3-opdrachten-leerlingen

Over de gezonde school is een toneelstuk ontwikkeld, dat door werkers is opgevoerd. Dit tineelstuk is zelfs al door en school in België overgenomen en uitgevoerd. Via onderstaande link kunt u dit toneelstuk vinden.

gs-toneelstuk

Graag helpen? 
Heeft u bovenstaande lesmodules gebruikt en heeft u op- of aanmerkingen? Of gebruikt u op uw school andere lesmodules die ook erg goed werken én deze graag wilt delen met andere bezoekers van deze website?
Mail dan naar gezondmaaktslim@live.nl en wij zullen uw lesmateriaal op deze website beschikbaar maken voor andere bezoekers.

Advertenties%d bloggers liken dit: