Inleiding

De Werkplaats Kees Boeke is vanaf het schooljaar 2005/2006 bezig de zeven BRAVIOS leefstijlen bij haar werkers te bevorderen.  De zeven BRAVIOS leefstijlen omvatten: 

  1. Bewegen
  2. minder Roken
  3. minder Alcoholgebruik
  4. gezondere Voeding
  5. minder Internetverslaving
  6. meer Ontspanning
  7. Seksuele voorlichting 

Deze site is volgens deze zeven BRAVIOS leefstijlen ingedeeld.

De verschillende onderdelen van het project ‘Gezond maakt slim’ op de Werkplaats Kindergemeenschap staan hieronder kort beschreven.

Drugs & alcohol: Dit is een webquest van het Trimbos instituut. De lesmodules gaan over alcohol, roken en blowen en bestaan onder meer uit filmpjes, korte tekstjes, animaties en sleepopdrachten. De e-learning modules gaan uit van de persoonsgerichte benadering. Dit houdt in dat er aandacht wordt besteed aan kennis, houding en gedragen. Werkers leren een mening te vormen, hun eigenwaarde te vergroten, keuzes te maken en weerstand te bieden aan groepsdruk. Dit onderwijs heeft als doel werkers bewust te maken van de risico’s van genotmiddelengebruik en in staat te stellen zich verantwoordelijk te gedragen met het oog op de eigen gezondheid en die van anderen.
Meer informatie hierover kunt u vinden onder ‘Roken, Alcohol & Drugs’.

Smoke alert: Deze lesmethode is ontwikkeld door de GGD Midden-Nederland. In deze lessen worden jongeren van klas 1 en/of 2 alert gemaakt op de gevaren van roken. Ze maken kennis met tabak en de werking daarvan en worden bewust gemaakt van zaken die van invloed zijn op het beginnen met roken. Daarnaast leren ze strategieën om een sigaret te weigeren. Het lespakket bestaat uit één kennisles en twee vaardigheidslessen, er is hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de zogenoemde ‘peers’.
Meer informatie hierover kunt u vinden onder ‘Roken, Alcohol & Drugs’.

Mediawijsheid: In mediawijsheid leren de werkers op een praktische manier omgaan met de mogelijkheden, de misleidingen en de gevaren van het internet. Onderwerpen als digitale communicatie, online pesten, online imago, online seksualiteit, het verwrongen schoonheidsideaal en reclame op internet komen aan bod.
Er zijn verschillende lesmethoden ontwikkeld en beschikbaar voor het eerste- en tweede leerjaar en voor het VMBO, de HAVO en het VWO van het derde leerjaar.
Meer informatie hierover kunt u vinden onder ‘Internet’.

Kantineproject: Er is geprobeerd in de kantine zoveel mogelijk gezonde dingen aan te bieden. Het doel daarbij is de keuzemogelijkheid voor gezondere dingen te vergroten. In het aanbod in de kantine komt meer plaats voor gezonde producten. In het kantineproject worden werkers bewust gemaakt van wat zij eten. Het kantineaanbod wordt in deze lessen betrokken door aandacht te besteden aan gezondere keuzes die werkers in de kantine kunnen maken. Voor de invulling hiervan zitten in dit project verschillende lesactiviteiten, werkbladen en internetactiviteiten.
Meer informatie hierover kunt u vinden onder ‘Voeding’.

Ik op school: Deze les beslaat één hele dag en wordt gegeven in het eerste jaar. Ik op school is gericht op de overstap tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. De keuze voor de Werkplaats Kees Boeke wordt besproken, er wordt terug gekeken naar het afscheid van de basisschool. Daarnaast wordt op deze dag gereflecteerd op de eerste periode op deze nieuwe school en er worden actiepunten bedacht voor de tweede periode.
Meer informatie hierover kunt u vinden onder ‘Ontspanning’.

Ik en jij: Deze lessenserie is gericht op de interactie tussen de werkers onderling. De werkers leren zichzelf en de anderen beter kennen en leren waarom ze op een bepaalde manier reageren. De werkers kunnen na afloop beter voor zichzelf opkomen en worden beter in het oplossen van conflicten. Meer informatie over deze lessenserie kunt u vinden onder ‘Ontspanning’.

Pesten: Bij dit onderdeel moeten de werkers nadenken over wat pesten nou eigenlijk is, wie de verschillende betrokkenen zijn en wat hun rol is en wat het doel kan zijn van een pest module. Hierbij moeten ze ook kritisch naar zichzelf en het eigen gedrag kijken. Uiteindelijk wordt gezamenlijk een pest protocol, een LOESJE poster en een anti pest symbool ontwikkeld.
Meer informatie hierover kunt u vinden onder ‘Ontspanning’.

Vriendschapsproject: In deze lesmethode worden de werkers vertrouwd gemaakt met onderwerpen die te maken hebben met vriendschap, relaties, verliefdheid, liefde en seks. Aan bod komen onder andere verhalen van leeftijdsgenoten, strips, gedichten en stellingen. Daarnaast moeten de werkers vragen beantwoorden, discussiëren over stellingen, rollenspellen uitvoeren en een interview met hun ouders houden.
Meer informatie hierover kunt u vinden onder ‘Seks’.

Gezond =:In de tweede helft van leerjaar 3 sluiten we het gezondheidsonderwijs af met een eigen preventievoorstel over een onderwerp naar keuze.
De keuze mogelijkhied geeft de gelegeheid zelf op eigen wijze dieper in te gaan op een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt. Een preventievoorstel moet in ieder geval een tastbaar product opleveren. Die producten worden aan elkaar (peer to peer) in een officiële setting gepresenteerd.
Meer informatie hierover kunt u vinden onder ”Roken, Alcohol & Drugs”.

Kiesvaardig: In dit onderdeel wordt de vaardigheid van de werkers om te kiezen behandeld. De werkers wordt geleerd wat keuzes maken inhoudt, wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn en wat regels en waarden zijn. De lessen zijn erop gericht de werkers inzicht te geven in de eigen manier van kiezen en het leren maken van goede keuzes. Daarnaast worden onderwerpen waar ze zelf wel en niet iets in te kiezen hebben en normaal gedrag besproken.
Meer informatie hierover kunt u vinden onder ‘Ontspanning’.

Weet wat je eet: Dit onderdeel betreft een lessenserie op internet (www.wwje.nl). Het doel van deze lessenserie is de werkers inzicht geven in de voedingsstoffenbalans en de energiebalans van het eigen lichaam. In eerste instantie worden de eigen eetgewoontes in kaart gebracht, aan de hand hiervan krijgt de werker een advies om bepaalde modules te gaan doen. Er zijn zes basislessen en verschillende keuzelessen, waarin de werker zich verdiepen in aanverwante onderwerpen. Daarnaast worden er twee films vertoond om de werkers meer bewust te maken van het voedsel dat iedereen zonder na te denken consumeert.
Meer informatie hierover kunt u vinden onder ‘Voeding’.

Bewegen: Binnen dit onderdeel krijgen de werkers les over de manier en de noodzaak van bewegen in het algemeen in Nederland. Vervolgens wordt dit nader toegespitst op de individuele werker. Het doel is het belang van bewegen duidelijk te maken en de werker zo te motiveren dat deze ook zelf in actie komt.
Meer informatie hierover kunt u vinden onder ‘Bewegen’.

Als inleiding op de bovengenoemde onderdelen van het project ‘de gezonde school’ krijgen de werkers les over het onderwerp ‘bronnen’. Ze leren hierin onder andere hoe ze betrouwbare bronnen kunnen vinden en hoe ze hiernaar moeten verwijzen. Gebruikte lesmethodes en uitleg over het onderwerp kunt u vinden in onderstaande links.

presentatie-bronnen, richtlijnen-bronvermelding

lesbrief-bronnen, gedragscode-voor-computergebruik-wp

Advertenties%d bloggers liken dit: