Roken, Alcohol & Drugs

http://www.rokendrinkendrugs.nl/ is een webquest van het Trimbos instituut. De lesmodules gaan over alcohol, roken en blowen en bestaan onder meer uit filmpjes, korte tekstjes, animaties en sleepopdrachten. De e-learning modules gaan uit van de persoonsgerichte benadering. Dit houdt in dat er aandacht wordt besteed aan kennis, houding en gedragen. Werkers leren een mening te vormen, hun eigenwaarde te vergroten, keuzes te maken en weerstand te bieden aan groepsdruk. Bij de uitvoering van de digitale modules is de afdeling preventie van de instelling voor verslavingspsychiatrie uit de regio betrokken. Op www.dgsg.nl kunt u zien wie de contactpersoon is voor uw regio.

Dit onderwijs heeft als doel werkers bewust te maken van de risico’s van genotmiddelengebruik en in staat te stellen zich verantwoordelijk te gedragen met het oog op de eigen gezondheid en die van anderen.
Meer informatie hierover kunt u vinden in onderstaande links.

beknopte docentenhandleiding e-learning modules alcohol, roken & blowen

docentversie-rokendrinkendrugs

eindtermen-de-gezonde-school-en-genotmiddelen

Op de Werkplaats Kees Boeke is door Theatercollectief DNL de voorstelling ‘LAM’ uitgevoerd. Deze theatervoorstelling gaat over het drinken van alcohol en de gevolgen daarvan. Meer informatie over deze voorstelling van Theatercollectief DNL kunt u vinden via de volgende link (Theatervoorstelling LAM).

theatervoorstelling-lam

In deze voorstelling komen onderwerpen aan de orde aan de hand van stellingen. Zoals door de theatergroep aangegeven wordt kan naar aanleiding van deze voorstelling een Lagerhuisdebat georganiseerd worden. Dit is op de Werkplaats Kees Boeke gedaan. In de volgende documenten wordt uitgelegd hoe de Werkplaats het organiseren van dit Lagerhuisdebat aangepakt heeft.

uitleg-lagerhuis, lagerhuis-info-leerlingen, de-11-geboden-bij-het-lagerhuis

Smoke Alert met peers’ is een pilotproject waarbij leerlingen uit de derde en vierde klas lessen geven over roken aan eersteklas leerlingen. Het bedrijf Roba Metals ondersteunt, n.a.v. het overlijden van een gewaardeerde medewerker aan longkanker, projecten gericht op de jeugd om te voorkomen dat ze gaan roken.
Het rookpreventieprogramma ‘Smoke Alert’ wordt sinds het schooljaar 2003/2004 aangeboden bij jongeren. Het project, waarbij docenten lessen geven op het voorgezet onderwijs, gebaseerd op het lespakket No Way van Stivoro. Uit de procesevaluatie van dit project is gebleken dat de meeste docenten en de meeste leerlingen de peermethode een waardevolle toevoeging zouden vinden. In het schooljaar 2007/2008 is daarom besloten om op 2 scholen een pilotproject op te starten. Dit schooljaar wordt het project nog steeds als pilot beschouwd, maar wel aangepast n.a.v. een procesevaluatie. De peermethode blijkt een veelbelovende methode te zijn om jongeren te bereiken. Voor meer informatie over dit programma kunt u contact opnemen met Corine van Dijk, cvandijk@ggdmn.nl GGD Midden-Nederland.

Gezond =:
In de tweede helft van leerjaar 3 sluiten we het gezondheidsonderwijs af met een eigen preventievoorstel over een onderwerp naar keuze.
De keuze mogelijkhied geeft de gelegeheid zelf op eigen wijze dieper in te gaan op een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt. Een preventievoorstel moet in ieder geval een tastbaar product opleveren. Die producten worden aan elkaar (peer to peer) in een officiële setting gepresenteerd. Officieel wil zeggen; liefst buiten school, in het bijzijn van externe experts die ter plekke feedback geven. mooie producten worden met een prijs beloond en ingezet bij het gezondheidsonderwijs van het jaar erop.
Meer informatie hierover kunt u vinden in onderstaande link.

Gezond =

Graag helpen? 
Heeft u bovenstaande lesmodules gebruikt en heeft u op- of aanmerkingen? Of gebruikt u op uw school andere lesmodules die ook erg goed werken én deze graag wilt delen met andere bezoekers van deze website?
Mail dan naar gezondmaaktslim@live.nl en wij zullen uw lesmateriaal op deze website beschikbaar maken voor andere bezoekers.

Advertenties%d bloggers liken dit: